Tuesday, October 27, 2009

Ringkasan Tajuk Bab1: Pengenalan Kepada Ekonomi

Jenis- jenis barang
*barang ekonomi - cth: kereta
*barang percuma - cth: cahaya matahari
*barang awam - cth: lampu jalan raya, tentera , bomba)

Masalah-masalah ekonomi
*kekurangan
*pilihan
*kos lepas

Masalah asas ekonomi
*Apakah barang yang hendak dikeluarkan?
*Berapakah banyak barang yang hendak dikeluarkan?
*Bagaimanakah barang itu hendak dikeluarkan?
*Untuk siapa barang itu dikeluarkan?

Sistem-sistem ekonomi
*sistem ekonomi kapitalis
*sistem ekonomi perancangan pusat
*sistem ekonomi campuran
*sistem ekonomi islam